เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐)

Release Date : 09-12-2017 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐  น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐)

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐) จัดขึ้น ณ โรงแรม Raffle Le Royal กรุงพนมเปญ
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐  น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง