เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมชมงานแสดงดนตรีนาฏศิลป์ร่วมสมัย ไทย - กัมพูชา โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานฯ

Release Date : 09-12-2017 00:00:00
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐  น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมชมงานแสดงดนตรีนาฏศิลป์ร่วมสมัย ไทย - กัมพูชา โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานฯ

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐
น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมชมงานแสดงดนตรีนาฏศิลป์ร่วมสมัย ไทย - กัมพูชา แสดงโดยคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของไทย และมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ของกัมพูชา ณ โรงละครจตุรมุข กรุงพนมเปญ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นางเพือง สกุณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชา ร่วมเป็นประธาน
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐  น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมชมงานแสดงดนตรีนาฏศิลป์ร่วมสมัย ไทย - กัมพูชา โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง