เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และงานเลี้ยงรับรองชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา

Release Date : 09-12-2017 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และงานเลี้ยงรับรองชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๐
น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และงานเลี้ยงรับรองชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๐  ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และงานเลี้ยงรับรองชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง