ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.กปช.จต. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน ราชอาณาจักรกัมพูชา

Release Date : 09-12-2017 00:00:00
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.กปช.จต. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน ราชอาณาจักรกัมพูชา

น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.กปช.จต. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน กพช. อย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับ ฐานทัพเรือเรียม กองบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง ทร.กพช. และภูมิภาคทหารที่ 3 ทบ.กพช. ระหว่าง ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๐

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๐ น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.กปช.จต. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง