น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๐

Release Date : 09-12-2017 00:00:00
น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๐

น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๐ ในการนี้ ผบ.ทร. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.อ.เตีย วิญ ผบ.ทร.กพช. นายดามฬ บุญธรรม อุปทูต ณ กรุงพนมเปญ พล.อ.ปล สาเรือน ผบ.ทสส.กพช. และ พล.อ.เนียง พาด รมช.กห.กพช. ตามลำดับ

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.จัตุรงค์ ดีพึ่งตน ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และภริยา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง